VI BRYR OSS OM

DINE VERDIER

Våre vektere står på hver dag for å sikre boliger, bedrifter og mennesker i Eigersund og Dalane

Vakthold og vektertjenester

i Egersund og Dalane

Mobilt vakthold

Våre mobilvektere jobber aktivt med å avdekke, forhindre og håndtere uønskede hendelser som innbrudd, hærverk og ulovlig opphold på eiendom m.m. Våre mobilvektere utfører også en rekke utvendige og innvendige sikkerhet og tekniske inspeksjoner. Dette kan være å sjekke at ytterdører og porter er lukket og avlåst, at elektriske apparater er avslått eller at annet utstyr og maskiner fungerer som normalt.
 
Noen av de vanligste objektene vi utfører mobilvakthold hos er: 
 • Industribygninger og andre næringslokaler
 • Anleggsområdet
 • Havneanlegg og båthavner
 • Butikker
 • Jernbanestasjon

Stasjonært vakthold

Med å ha våre stasjonær-vektere tilstede i din bedrift skaper du et tryggere miljø for dine ansatte og for dine kunder. Når våre stasjonær-vektere er på jobb hos deg er det sikkerhet og service som er deres viktigste oppgaver.  
Vi tilbyr en rekke ulike stasjonær-vakthold tjenester som
 • Sentervakthold
 • Butikkvakthold
 • Industri og anleggsområdet vakthold
 • Resepsjons-tjeneste
 • Særskilt vakthold (helsevesen og andre sosiale 

Arrangement vakthold

Vi hjelper hvert år flere lokale aktører med å lage vellykkede, trygge og gode arrangement. Når vi leies inn til å utføre arrangement vakthold er det viktig for oss å ha en god dialog med arrangøren i forkant av selve arrangementet. Vi forstår at sikkerheten til gjestene og arrangementet er kritisk for å kunne avholde et vellykket arrangement. Det samme er utøvelsen av gjeldene skjenkeregler og sikkerhetsbestemmelser. Derfor er det svært viktig for oss at vi i forkant av selve arrangementet sammen med arrangøren legger en grundig og gjennomførbar plan som legger alt til rette for et vellykket arrangement.

ISPS VAKTHOLD -SITE SECURITY

Vi kan tilby godkjent isps site security tjenester. Vårt mannskap er kurset og sertifiserte i henhold til ISPS koden. 
Flere av vaktmannskapet er også kurset som PFSO(Port facility Security Officer).  

Alarmstasjon med vekterutrykning

Alarmstasjonen tar imot og behandler signaler fra ITV(kameraovervåkning) og alle typer alarmer som brann, heis, innbrudd, ran, tekniske og andre typer signaler. Alarmstasjonen kan overvåke bedrifter, institusjoner, private hjem, det offentlige rom, mobile enheter og personer på reise hele døgnet, 365 dager i året.

Vi tilbyr alarmsasjon-oppkobling med vekterutrykning til

 • Innbrudd og brann alarmer(næring og privat)

 • S.O.S nød alarmerportable eller fastmonterte.

 • Heisalarmer

 • Ran og overfallsalarmer

Tekniske alarmer som temperatur, feilmeldinger osv.

 • Video-overvåknings system med alarmfunksjonalitet

Vi tilbyr alle typer vektertjenester med unntak av verditransport.

Vårt sikkerhetspersonell er sertifiserte vektere som har høyt fokus på service, fleksibilitet og profesjonalitet ovenfor våre kunder og oppdragene vi blir leid inn til å løse.

Har din bedrift behov for noen av vektertjenestene som nevnt ovenfor? Kontakt oss idag!

Vær sikker, Vi hjelper deg!

Kontakt oss

Telefon: 51461190

Adresse: Fabrikk gt.2

4370 Egersund

 Ansvarlig webdesigner, Frode Grimås-Karlsen

© 2016 NVC SECURITY. Alle rettigheter reservert. Org nr..: 960017579

*Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil