Search
  • frodegrimaaskarlse

Nyhetsbrev 3.kvartal . 2018


Telenor bygger ned og stenger 3G og 2G nettet

Telenor har varslet at de planlegger å gradvis bygge ned og stenge 3G og 2G mobilnettet for å frigjøre frekvenser til 4G. Dette vil skje gradvis, men kapasiteten vil bli drastisk mindre. Dette gjelder også fasttelefonlinjer og ip-telefonlinjer. Konsekvensen er at det ved høy trafikk kan bli vanskelig for alarmer å komme gjennom, eller at signalet blir forvrengt på veien. Alarmen vil prøve igjen ett visst antall ganger, men vi risikerer at meldinger kommer alt for sent.

Hva bør jeg gjøre om dette berører meg?

Løsningen er å oppgradere utstyr til å sende alarm-meldingene digitalt, da det ikke krever særlig kapasitet i nettet. En oppgradering har ofte flere fordeler som app-tilgang og fjernservice.

Vennligst ta kontakt om det er en feil melding (Gult lys) på din alarm, eller om du ikke hører fra oss ved utløst alarm.

Husk å lagre alarmstasjonens telefonnummer

Du kan med fordel lagre telefon nummer 81569049 som

NVC Alarmstasjon.

Ved å lagre nummeret som alarmstasjonen ringer fra med navn

blir det lettere for deg å se at dette er en viktig telefon som bør besvares.

Om alarmstasjon ikke får kontakt med kunde sendes vekter ut.

Vår erfaring viser at flere alarmer utrykninger ikke har vært

hensiktsmessige, og kunne vært avverget om kunden hadde

gjenkjent telefon nummeret. Husk at vi også

varsler våre kunder om det skulle oppstå kritisk svikt på alarmen

som ikke nødvendigvis medfører at sirenen utløses.

Dette kan f.eks. være kommunikasjon svikt mellom kundens alarm

og alarmstasjon.

Du kan fremdeles ringe vårt døgnåpne hoved nummer 51461190

når du skal av-melde alarmer og for alle andre kunde-henvendelser.

Få rabatt på forsikringen!

Vi ønsker å minne alle våre kunder om du ved å ha din alarm koblet opp mot vår

FG-Godkjent alarmstasjon vil du som oftest få rabatt på din bolig-forsikring.

Denne rabatten varierer i pris ut ifra hvilket forsikringsselskap

du bruker, om du bare har innbruddvarsling eller om du har

både brann og innbruddvarsling.

Sjekk med ditt selskap om du ikke allerede har gjort det.

Endret faktura

Som dere ser så ser fakturaen litt annerledes ut. Vi har lyttet til tilbakemeldingene vi har fått og forenklet produkt tekstene våre, samtidig har vi ordnet det slik at det nå står tydelig hvilken periode fakturaen gjelder for. Vi bruker månedspris, men fakturerer tre måneder om gangen, derfor står det antall 3.

Avslutningsvis vil vi i NVC Security ønske seg og dine en god og trygg sommer fylt fine opplevelser...og husk at du alltid på slå på alarmen når du reiser på ferie.

#Nyhetsbrev

0 views

Kontakt oss

Telefon: 51461190

Adresse: Fabrikk gt.2

4370 Egersund

 Ansvarlig webdesigner, Frode Grimås-Karlsen

© 2016 NVC SECURITY. Alle rettigheter reservert. Org nr..: 960017579

*Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil