top of page

Liten og kraftig trådløs trygghetsalarm med 2 veis tale, sms varsling og GPS-sporing

PICO

KAN KOBLES OPP MOT VÅR ALARMSTASJON

Nødsender og GPS-Tracker for mennesker, verdier og kjøretøy

Hva er Minifinder PICO?

MiniFinder Pico er en Svensk-designet gps tracker og trygghetsalarm i miniatyrformat.  

Minifinder Pico kan du ta med deg uansett hvor du er eller reiser, da den fungerer over hele verden.

Hva du får av en Minifinder Pico

PICO gir deg en trygghetstelefon med full 2veis tale og sms varsling. Enheten inneholder også fall sensor noe som betyr at den også kan varsle om brukeren faller og potensielt skader seg. Du har også flere funksjoner til rådighet som enkelt kan programmeres inn. Du leser mer om disse funksjonene litt lenger ned.

Under overflaten

Under overflaten på den lille Minifinder Pico finner du teknologi av høyeste kvalitet innen posisjonering av mennesker og verdier.

Det som utmerker seg med Minifinder Pico utenom dens design og størrelse er dens batterilevetid.

I standby modus holder den i hele 20 dager.

Hvem kan bruke Minifinder Pico?

  • Personer med nedsatt helse/funksjon

  • Ansatte som jobber mye alene eller har en risikoutsatt jobb.

  • Personer som ønsker ekstra trygghet når de er ute på byen eller på reise.

  • Foreldre med barn som ønsker bli varslet om barnet beveger seg ut av avtalt området. 

 

Det er bare fantasien som setter grenser for hvem som kan få bruk for denne trygghetsalarmen. 

PANIKKKNAPP(SOS):

Sender push-notifikasjoner etterfulgt av taleanrop 

til alarmstasjon eller dine egne oppgitte kontaktpersoner

VARSLING VED LAVT BATTERI

Ved lavt batterinivå på enheten får du varsling om dette som push notifikasjon, e-post eller sms.

FALL-ALARM

MiniFinder Pico har innebygd fallsensor som varsler ved 

en fallulykke ved at den måler G kraften i ett fall.

LYTTE FUNKSJON

Enheten kan automatisk svare på innkommende anrop fra forhåndsprogrammerte telefonnumre. Dette er svært nyttig i en nødsitasjon. Det kan forehåndsbestemmes om enheten skal lage ringelyd eller ikke.

SAMTALEFUNKSJON

Enheten støtte 2veis komunikasjon. Du kan ringe til din MiniFinder Pico samt ringe fra den til et eller flere programmerte telefonnummer. Dette gjør at brukeren kun trenger å trykke på en knapp for å få kontakt med pårørende eller vår alarmstasjon.

LOGGING

Enheten logger alle posisjoner i MiniFinder TRAKTOR systemet(eget abonnement). Du kan i etterkant se enhetens bevegelser på kart med dato og klokkelsett.

NÅTIDS-SPORING

Pico enheten oppdaterer sin posisjon så snart den oppdager bevegelse. Du kan via MiniFinder TRACTOR APP følge enhetens posisjon i nåtid

GEOFENCE-ALARM

Tegn et virtuellt gjerde på kartet og få beskjed om enheten forlater det avgrensede området.

Muligheter og funksjoner du får med en Minifinder Pico

Priser og Abonnement - Minifinder Pico

MINIFINDER PICO

Trådløs nødsender med sporing

Fra kr 3490,-  inkl.mva. 

Oppkobling til egne tlf numre m/sporings app

Med dette abonnementet får du Varsling til egne tlf numre i prioritert rekkefølge via tale oppringning og sms varsling.
Utløses nødsenderen, sendes det sms til dine registrerte tlf numre. Etter at SMS er sendt vil enheten starte en oppringning til de 3 autoriserte telefonnummer i kronologisk rekkefølge A à B à C. Ved svar opprettes en toveis samtale mellom mottaker og enheten. 
Om PICO enheten ikke får svar hos telefon A innen 10 sekunder, vil den starte oppringning til telefon B. Hvis man ikke får svar hos B, foretas en oppringning til C. Man kan definere 3 telefonnummer som skal varsles med sms ved en SOS alarm og ved lavt batteri. Det er ikke påkrevet å registrere alle 3 numrene 

 

SPORING: Med sporingsappenTracktor kan du se hvor enheten befinner seg. Du kan også tegne et geo-fence gjerde rundt et område på kartet. Beveger enheten seg utforbi oppgitt "gjerde", får du pushvarsel om dette på telefonen.

 


 

Pris kr 199,-mnd inkl.mva. 
Faktureres kvartalvis
Inkluderer SIM kort m/data, tale, sms og

sporings appen tracktor.

Oppkobling til egne tlf numre

Med dette abonnementet får du varsling til egne tlf numre i prioritert rekkefølge via tale oppringning og sms varsling.
Utløses nødsenderen, sendes det en "hjelp meg" sms med kartlink  til dine registrerte tlf numre. Trykk på karlinken så får du se enhetens siste posisjon.  

Etter at SMSer er sendt vil enheten starte en oppringning til de 3 autoriserte telefonnummer i kronologisk rekkefølge A  B  C.

Ved svar opprettes en toveis samtale mellom mottaker

og enheten. 
Om PICO enheten ikke får svar hos telefon A innen 10 sekunder, vil den starte oppringning til telefon B. Hvis man ikke får svar hos B, foretas en oppringning til C. 
Om ingen svarer vil enheten ringe opp numrene hver 5 minutt til noen svarer. 
Nummer C vil også få sms varsler ved lavt batteri og andre tekniske meldinger.

 


 

Pris kr 59,-mnd inkl.mva. 
Faktureres kvartalvis
Inkluderer SIM kort m/data, tale og sms.

Oppkoblet til utrykningstjeneste.

Med dette abonnementet er din Minifinder Pico nødsender oppkoblet til NVC Security sin alarmstasjon. Utløses nød-alarmen varsles alarmstasjonen umiddelbart. Minifinder Pico vil da opprette tale/Lytte kommunikasjon med personell på alarmstasjon.

Du bestemmer selv om du ønsker at personell fra alarmstasjon skal lytte og varsle nødetater/pårørende(Stille alarm) eller om du ønsker at de skal kommunisere med bruker som utløste nød-alarmen. Det er mulig å opprette et muntlig kodeord som lar bruker identifisere seg ovenfor alarmstasjonens personell. Om korrekt kodeord ikke blir oppgitt ,vil alarmstasjon varsle aktuelle kontaktpersoner, vektere eller nød-etater(prosedyre på dette oppgis ved opprettelse av abonnement. 
Alarmstasjonen har også mulighet til å spore nød-senderens posisjon om bruker ikke kan gjøre rede for seg. 

 


 

Pris kr 500,-mnd inkl.mva. 

Faktureres kvartalvis

Inkluderer SIM kort m/data, tale, sms og oppkobling til utrykningstjeneste.

Om det blir behov for at vekter rykker ut faktureres det 689kr,-inkl mva per utrykning.

Tilbehør til din Minifinder Pico

Bordlader til Minifinder Pico

Nødsender settes enkelt på lading med bordlader. Kan også lades med vanlig micro USB.

Pris kr 390,- inkl.mva. 

Bæreveske til Minifinder Pico

Festes i beltet.

Pris kr 249,- inkl.mva. 

bottom of page