top of page
Alarmstasjon
Fjernbetjent kamera-overvåkning

Med fjernbetjent kamera-overvåkning også kjent som Intelligent Video Analyse  vil kameraet gi alarm på forhåndsdefinerte hendelser og objekt. Dersom en alarm utløses, vil operatøren på vår alarmstasjon se bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. Operatørene følger fastsatte prosedyrer tilpasset kundens objekt, og agerer i henhold til disse når alarmen utløses. 
Operatørene kan også fjernstyre kamera, åpne ubemannede dører/porter og skru av og på lys. I tillegg har vi løsninger hvor alarmoperatøren gjør elektronisk inspeksjon av områder/lokaler etter fastsatte intervaller eller som tilfeldige inspeksjoner, noe som nødvendigvis gjør det vanskelig å være inntrenger.
Med intelligent teknisk og manuell overvåkning minimeres antall falske alarmer betraktelig, noe som igjen reduserer antallet feilutrykninger og dermed også kostnadene. 

Om du ønsker å vite mer om fjernbetjent kamera-overvåkning kontakter du oss HER eller ringer 51461190

§ §  Bedre forutsetning for straffeforfølgelse 

Alle som har vært utsatt for en kriminell handling forstår viktigheten av sterke, fellende bevis.

Det er beklageligvis alt for ofte at saker blir "henlagt på grunn av bevisets stilling"

 Når en kriminell handling finner sted og det "fanges" på film,   øker sannsynligheten for å oppklare og straffeforfølge de skyldige.  § §

bottom of page