top of page
Vi sikrer bedriftens verdier døgnet rundt, 365 dager i året.

Alarmstasjon og alarmutrykning

Vektere foran bygning .jpg
Når din bedrift kobler seg opp til vår alarm og utrykningstjenester er bedriftens verdier sikret døgnet rundt, hele året.
Lokal vekterutrykning
Når bedrifter i Egersund og Dalane kobler alarmen opp til vår alarmstasjon og utrykningstjenese garanteres det at et det er våre lokale sertifiserte vektere som sendes ut på dine utløste alarmer.
Fleksible løsninger
Hos oss bestemmer din bedrift selv hvordan vi skal reagere ved utløste alarmer. Vanligvis så ønsker våre bedriftskunder at vi skal varsle bedriftens kontaktpersoner i ordinær arbeidstid og sende vekter uten å varsle i andre tidsrom.
Direkte varsling til politi eller brannvesen
Når bedriften får montert en alarm med kamerasensorer varsler alarmstasjonen nød-etatene direkte, om brann eller innbrudd verifiseres. Våre vekter sendes alltid ut til alarmadresse, selv om nød-etater varsles. 
Alarmstasjon 
Døgnet rundt sørger vår døgnbemannede alarmstasjon for at alle våre alarmkunder er ivaretatt.
Vår FG-Godkjente alarmstasjon overvåker, mottar og behandler alle typer alarm-signaler fra de fleste typer alarmesystem hele døgnet, året rundt.
 
Alarmstasjonen vår overvåker og håndterer
en rekke ulike alarmer som:
 
  • Brannalarmer
  • Innbruddsalarmer.
  • Vann og gass lekkasjer.
  • Overfalls-alarmer.
  • Helsesalarmer. 
  • Heisalarmer. 
Alarmoperatør.PNG
Dette skjer når alarmen utløses
1. Bedriftens alarm utløses
 
En av innbrudd eller brann sensorene dine utløses når alle ansatte har gått for dagen og eiendommen er tom.  Alarmstasjonen vår mottar få sekunder etter alarmsignalene fra alarmen din. Disse alarmsignalene forteller operatørene på alarmstasjon om det er innbrudd eller brannalarmen som har blitt utløst og i hvilket rom signalene kommer fra.
Alarmstasjonen kan også tolke sannsynligheten for om en utløstalarm er reel eller ikke og de kan derfor i visse tilfeller tilkalle nødetater umiddelbart.
 
2. Alarmstasjonen kontakter bedriftens kontaktpersoner
Etter at alarmstasjonen har mottatt alarmsignalene blir første kontaktperson forsøkt kontaktet for å undersøke om de utløste alarmene er noe kontaktpersonen kjenner til.
Om bedriftens kontaktperson ikke kjenner til hvorfor alarmen er utløst eller kontaktpersonen ikke svarer telefonen innen kort tid sendes vekter umiddelbart ut bedriften. 
 
Ved opprettelse av tilknytting til vår tjeneste oppgir dere selv ansatte i bedriften som skal fungere som kontaktpersoner ved utløste alarmer. Dere bestemmer også selv under hvilke klokkeslett dere ønsker å bli kontaktet før vekter sendes ut.
 
Om bedriften har fått montert kamera sensorer og alarmstasjonen ser et pågående innbrudd eller et pågående branntilløp kontaktes nød-etater.
3. Vekteren ankommer bedriften 
 
Når vekter kommer frem til bedriften blir det med en gang utført en utvendig sjekk av eiendommen. Vekter ser da etter tegn på innbrudd eller branntilløp. Når vekter har fått melding fra alarmstasjonen om hvor i bedriften alarmen er utløst vil vekter prioritere dette området først. 
Vekter forlater ikke bedriften før årsaken til utløst alarm kan bekreftes eller avkreftes. Skulle uhellet først være ute, sørger vekter for at nødvendig nød-etater kontaktes og at bedriftens sikring gjenopprettes. Vi har en egen låsesmed avdeling som kan hjelpe med sikring av knuste vinduer, ødelagte dører e.l.
Ved opprettelse av tilknytting til vår tjeneste oppgir dere om dere ønsker at vi skal låse oss inn i bedrift når alarmer utløses. Om dette er noe dere ønsker oppbevarer vi nøkkel e.l til deres bedrift.
4. Vekteren er ferdig på stedet
 
Før vekter forlater bedriften av-rapporterer vekteren til alarmstasjonen, som rapporterer status videre til bedriftens kontaktperson(er) (om det er ytret ønske om dette).
Når kontaktperson(er) og alarmstasjonen er fornøyde skriver vekter en rapport på utrykningen og forlater stedet.  
Om det ikke er noen tegn til innbrudd, brann eller annet unormalt hos bedriften og eller om bedriftens kontaktpersoner ikke er tilgjengelige vil ikke kontaktpersoner få en muntlig av-rapportering fra alarmstasjon. 
Godkjent vaktselskap
§ Alle påkrevde godkjenninger og sertifiseringer
Vi er godkjente i henhold til "lov om vaktvirksomhet" noe som betyr at vi deriblant har lov til å utføre vekter-tjenester som alarm-utrykninger til private boliger og næringsbygg. Denne godkjenningen utgis av politiet i hvert enkelt politidistrikt. 
 
 
Hvorfor "lov om vaktvirksomhet" er så viktig
Denne godkjenningen er svært viktig da den kvalitetsikrer at alarmselskapet og dens ansatte har rett utdanning og klarering til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Denne godkjenninger forutsetter også at alle ansatte innehar en uttømmende plettfri vandel. Du kan lese mer om godkjenningen her
NVC Security-2273-Edit.jpg
bottom of page