top of page
Nærvekter.jpg
Bomiljø Vakthold
Et tryggere og mer servicevennlig nærmiljø
Et tryggere og mer servicevennlig nærmiljø
 
Vi ønsker alle å bo trygt og godt. Et sted hvor bilen, sykkelen og barnevognen får stå i fred. Et sted hvor du kan få hjelp når du trenger det.  
 
 Derfor tilbyr vi borettslag, sameier eller nabolag en tjeneste som vi kaller for Bomiljø vakthold. Med en avtale om bomiljø vakthold kan  beboere på eiendommen når som helst tilkalle våre vektere. Årsaken til å tilkalle våre vektere kan være mange. Det kan være at det har blitt observert noen mistenkelige personer, at det oppholder seg fremmede sjenerende personer i fellesområdene, eller rett og slett at en av beboerne har mistet nøkkelen til sin leilighet. 
Image by Daria Nepriakhina
Image by Markus Spiske
Image by Nick Cooper
Faste besøksrunder
Det kan også avtales at våre vektere besøker eiendommen en eller flere ganger i løpet av en dag. På disse rundene kan våre vektere utføre faste service oppdrag, inspeksjoner og ordens-vakthold. 
Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe
Vi vil veldig gjerne snakke med deg om hvordan vår bomiljø vaktholds-tjeneste kan gjøre ditt nabolag til et tryggere og  mer servicevennlig miljø.

Vi leverer lokal trygghet

bottom of page